TERMIN NAJBLIŻSZEJ AKCJI ODDAWANIA KRWI 13 CZERWCA 2017