TERMIN NAJBLIŻSZEJ AKCJI ODDAWANIA KRWI 12 GRUDNIA 2017

Kontakt

ADRES KORESPONDENCYJNY KLUBU:
Klub Honorowych Dawców Krwi im. dr praw Andrzej Ferstena przy Centrali PKP S.A. w Warszawie
02-353 Warszawa ul Szczęśliwicka 62

p.o. Prezes - Marek Roman

tel: 608 466 933

prezes@shdkferstena.pl

marekroman39@wp.pl

__________________________________________________

Wiceprezes – Krzysztof Stawarski

tel/fax: (22) 258 16 61
          +48 697 984 693
 

k.stawarski@gmail.com

__________________________________________________

Wiceprezes - Jacek Gutkowski 
tel: +48 601 361 960

gutkowski10@gmail.com
______________________________________

Sekretarz - Andrzej Zdziech

tel: (22) 47 32 048
      +48 600 084 105

azdziech@o2.pl
______________________________________

Skarbnik - Elżbieta Królak

tel: +48 504 697 591
elz.krolak@gmail.com
___________________________________________________