TERMIN NAJBLIŻSZEJ AKCJI ODDAWANIA KRWI 12 GRUDNIA 2017

 Zarząd Klubu

Jacek Łysoń - Prezes Honorowy
Marek Roman - p.o. Prezes 
Krzysztof Stawarski - Wiceprezes
Piotr Waćkowski - Wiceprezes
Andrzej Zdziech - Sekretarz
Elżbieta Królak - Skarbnik
Jacek Gutkowski - Członek zarządu
Andrzej Białobrzeski - Członek zarządu

Komisja Rewizyjna
Paweł Holewiński - Przewodniczący
Barbara Burzyńska -
Członek
Jan Dryla -
Członek