TERMIN NAJBLIŻSZEJ AKCJI ODDAWANIA KRWI 12 GRUDNIA 2017

Składki klubowe i darowizny

Składki i darowizny z dopiskiem na cele statutowe Klubu należy wpłacać  na konto


Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi

Rzeczypospolitej Polskiej

Klub HDK im.dr praw Andrzeja Ferstena

przy Centrali PKP S.A.

02-353 Warszawa ul. Szczęśliwicka 62   

 Bank Pekao 12 1240 2063 1111 0010 4716 53 45

KRS 0000186577

DZIĘKUJEMY
 WSZYSTKIM
 OFIARODAWCOM