TERMIN NAJBLIŻSZEJ AKCJI ODDAWANIA KRWI 12 WRZESNIA 2017